НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 

Специалност МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

професионално обучение с придобиване на
удостоверение за квалификация


Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в образователен център Давитоз по специалност МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.
курсове монтажисти Бургаскурсове метални конструкции


курсове за метални конструкции Бургас
курсове монтажист на метални конструкции Бургас
курсове метални конструкции Варнакурсове за монтажисти Варна


курсове за метални конструкции Варна
курсове за монтажист на метални конструкции София

Знания и умения по специалност МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

Курсът обхваща следните знания и умения:


1. Здравословни и безопасни условия на труд.


2. Технология на строителството.


2.1 Основни понятия и принципи в технологията на строителното производство: Работно място, работен фронт. Технологична схема и технологична карта.

2.2 Транспортни работи в строителството.

3. Технология на металните конструкции.


3.1 Материали, елементи и съединения на металните конструкции.

3.2 Последователност на технологичните операции при производство на метални конструкции.

3.3 Разчитане на работни чертежи за метални конструкции.

3.4 Разкрояване на стоманата.

3.5 Сглобяване на детайлите за метални конструкции.

3.6 Заваряване.

3.7 Нитови връзки. Нитоване.

3.8 Грундиране и маркировка. Приемане и натоварване на конструкциите върху транспортни средства.

3.9 Технологическа характеристика на процеса на монтаж на металните конструкции.

3.10 Такелажни средства и спомагателни монтажни съоръжения.

3.11 Механизирани инструменти за монтаж на метални строителни изделия и конструкции.

3.12 Последователност при приемането на монтажните работи.

3.13 Защита от корозия на металните конструкции и съоръжения.


4. Практика.Организация на обучението:

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Продължителност на занятията: Има 2 вида курсове - едномесечни и индивидуалнo обучение.

Разпределение на часовете:
- едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена:
- при групово обучение 440 лв с 2 вноски по 220 лв, 390 лв с една вноска
- при индивидуално обучение 490 лв с 2 вноски по 245 лв, 440 лв с една вноска
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 250 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит: Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат: Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по специалност МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.