НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 

Специалност ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ

професионално обучение с придобиване на удостоверение за квалификация


Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?  

На изпит в Давитоз по специалност ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост получавате документа на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като заверката се заплаща.



курсове охранители Бургаскурсове охрана






курсове за охранители Бургас
курсове за охрана на обекти Бургас
курс за секюрити Бургас



курсове охранители Варнакурсове за охрана на обекти






курсове за охрана Варна
курсове за охранители Варна
курсове за охрана на обекти Варна



курсове охранители Софиякурсове за охрана на обекти






курсове за охрана София
курсове за охранители София
курсове за охрана на обекти София




Знания и умения по специалност ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ


Курсът обхваща следните знания и умения: 

1. Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда

2. Основи на частната охранителна дейност

3. Специална подготовка

4. Правни основи на частната охранителна дейност - първа част

5. Практика по дейността


Организация на обучението:
Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Срок на обучение: Има 2 вида курсове - 5 седмични и индивидуални.

Разпределение на часовете:
- 5 седмичен курс: 2 пъти седмично по 3 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена на курса с включено удостоверение за боравене с оръжие:
- при групово обучение 590 лв с 2 вноски по 295 лв, 540 лв с една вноска
- при индивидуално обучение 690 лв с 2 вноски по 345 лв, 640 лв с една вноска

Цена на курса без включено удостоверение за боравене с оръжие:
- при групово обучение 440 лв с 2 вноски по 220 лв, 390 лв с една вноска
- при индивидуално обучение 490 лв 2 вноски по 245 лв, 440 лв с една вноска
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 250 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит: Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат: Курсистите получават удостоверение за завършено лицензирано обучение по специалност ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ. При необходимост документът се издава на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.